ULO

Openbare ULO aan de Grote Kerkstraat

FOTO OPENBARE MULO 1939-1940 gehele school, incl. de mensen van joodse afkomst. (Grote Kerkstraat 41 te HGV.)

L-R en dan van boven naar beneden.

1. n.n. 2. n.n. 3. n.n. 4. Jan Naber, 5. Harm Pol, 6. n.n. 7. Jopie Kreeft, 8 n.n. (Fidom?) 9. n.n. 10. Gerrit Hoekstra, 11 Jan Schut, 12 Jan Boers, 13, Max van Zuiden, 14 Albert Schut, 15, Arie Jonker, 16. Stoffer Broens, 17. Arend Metselaar, 18. Jan Schroteboer, 19. n.n. 20.  n.n. 21. Berend Wielink, 22. n.n. 23. Jan Jonker, 24. n.n. 25. n.n. 26. Otto Steffens, 27. Riek Koerts, 28. Bart Stra (engels +  zangles), 29. n.n. 30. Annie Staats, 31. Corrie van der Haar, 32. Gerda Baas, 33. n.n. 34. n.n. 35. Ilse ten Berge, 36. Frits Jorna, 37. n.n. 38. n.n. 39 n.n. 40. n.n. 41. n.n. 42. Hoofd Houwer (Duits) 43. n.n. 44. n.n. 45. Truus Stern, 46. n.n. 47. Roelie Moes, 48. Corrie  Aardenburg, 49, Meneer Brands (wiskunde) 50 Gé Boers, 51 n.n. 52. Alie Hoge (nes), 53. n.n. 54. Annie Poepe, 55. n.n. 56. Dina Zeyle(lerares).57. A.J. van Zuiden, 58. n.n. 59. n.n. 60 Ben van Zuiden??, 61 Frens Strijker, 62. Klaas  Niemeijer, 63. n.n 64. n.n.
65. n.n. 66. Andries Meuleman, 67. Jaap Hendriksen, 68. Veronica van de Velde, 69. Frits ten Berge, 70. Frits Oechies, 71. Allard Dijkhuis, 72. Piet Booy. 73. n.n. 74. Bertus Jonker, 75. n.n. 76. n.n. 77. Jan Scholten, 78. Jan Pieters, 79. n.n. 80. Manie Wijnberg, 81. n.n. 82 Hilda Dekker, 83. Perla Wijnberg 64. n.n. 85. Joke Wijnberg, 87 Gé Hogenkamp, 88 Alie Koenders.

(misschien kunnen de lezers helpen met de aanvulling van de ontbrekende namen?) 1939-1940 Alle leerlingen van de Openbare MULO Grote Kerkstraat 41 te HOOGEVEEN De meeste namen gevonden, ook van leerlingen van  joodse afkomst. Er zijn nog enkele mensen van deze groep in leven. O.a. Mw. Truus van Zuiden e/v Stern, woonachtig in HOOGEVEEN. Voorts de heer Jo Schonewille te Nieuwlande.

Met dank aan Jo Schonewille, conservator van het oorlogsmuseum "het dorp dat zweeg"in Nieuwlande.

W. TAKENS Grote Kerkstraat 109 HOOGEVEEN.

1946 - 1947  Openbare Mulo te HOOGEVEEN

01 Geert Slot † 02 Jaap Berkenbosch (hoofd-vertegenwoordiger.)03 Bertus Hagen.† (fietsenmaker Gr. kerkstraat.) 04 Johan Werndley.† 05 Henk Pieters. †(Autobussen-transportbedr.) 06 Siem Stuiver. links naast 07 (afgeknipt v.d. foto: Lammie van der Meer (e/v S.Heet.) 07 Ina Kuiper 08 Corrie Otten (e/v De Boer)  (vader bouwonderneming- Wilhelminastraat.)09 Jannie Lankhorst (e/v A. Klijnsma) 10 Meneer Harry Veurink.† (engels) 11 Gé Bouwman (e/v. F. Veldman slagerij Zuidwolde) 12 Ginie Broens.† 13 Roelie Reinders. 14 Harm Mulder. (Dec. 2007 †) 15 Berend J. Jansen.16 Johan Benjamins.†17 Bertus de Groot. 18 Bertus Kat.† 19 Henk Bartels (pinkie) † (postbode)

Deze personen zijn geboren ± 1930. 

Deze foto is genomen op 4 december 1946. De 4e. klas. Eindexamen legden ze af in 1947 Met dank aan de heren J. Berkenbosch en S. Stuiver.

Willem Takens.    ( 02-02-2008)

Openbare Mulo Gr. Kerkstraat 41 Hoogeveen Klas 2a + 1953

Boven L>R : Gerrit Wildeboer, Hr.Veuring † (engels),Sonja Stegenga, Lucas Kuik . Truus Bloot. Gerda Sijnstra, Ger van Ringen, Hr. de Wit (wiskunde), Henk Hendriks. Rob Stegenga, Dick Oechies, Sientje Smit, Henk Masseling,
Martha Manrho. Jantiena Duinkerken, Menno de Ruijter †, Aaltje van der Helm, Jaap van der Wolde. Fons Feenstra (Dols), Jan Niemeijer, Jan Dunning, Jan Wever †.

Afwezig Willem Takens

 

 

Artikelen bekeken hits
1879722
Facebook Image

Copyright © 2021 - Henk Jonker Hoogeveen

Joomla template created with Artisteer.